FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 20.9.2017 81 907 611 1,3504
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 20.9.2017 48 777 186 0,5678
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 20.9.2017 553 761 1,1225
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 20.9.2017 245 866 045 1,1225
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 20.9.2017 237 855 459 0,9410
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.8.2017 1 098 791 344 1,3097
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 31.8.2017 265 507 892 1,1748
EUR CZ0008042769 31.8.2017 128 960 084 1,0000


Měsíční hodnoty - 8/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 0 0 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 589 495 660 119 839 025 940 354
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 1 972 796 1 841 451 1 498 769 1 410 229
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 3 255 550 3 273 521 3 255 550 3 255 550
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 0 0 0 0
EUR CZ0008042769 0 0 0 0
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo