FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 17.1.2018 84 123 429 1,3417
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 17.1.2018 39 032 635 0,5471
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 17.1.2018 543 497 1,1127
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 17.1.2018 238 336 217 1,1172
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 17.1.2018 253 971 926 0,9948
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2016 44 730 519 1,3097
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 31.12.2016 10 212 984 1,1748


Měsíční hodnoty - 12/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 165 101 222 589 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 981 684 1 102 203 2 576 634 2 887 239
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 2 188 580 2 123 048 867 047 838 373
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 0 0 0 0
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo