FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 16.11.2017 84 319 778 1,3484
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 16.11.2017 48 608 631 0,5659
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 16.11.2017 551 829 1,1185
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 16.11.2017 239 767 442 1,1185
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 16.11.2017 239 488 362 0,9547
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2016 44 730 519 1,3097
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 31.12.2016 10 212 984 1,1748


Měsíční hodnoty - 10/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 1 880 003 2 538 004 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 704 014 788 525 1 236 772 1 385 204
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 478 752 455 573 698 732 664 235
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 0 0 0 0
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo