O společnosti

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

WOOD & Company investiční společnost, a.s., je od roku 2009 součástí finanční skupiny WOOD & Company. Společnost s původním názvem CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., působí na poli kolektivního investování již od roku 1993. Společnost obhospodařovává vlastní podílové fondy a věnuje se správě majetku zákazníků na základě smluvního vztahu. Historické vazby na Credit Suisse zůstaly zachovány v podobě strategického partnerství v oblasti nabízení fondů Credit Suisse v České republice.

WOOD & Company

WOOD & Company je přední nezávislá středoevropská společnost zaměřená na obchodování s cennými papíry, poradenství v oblasti firemních financí a správu aktiv s centrálou v Praze a pobočkami v Bratislavě, Varšavě, Londýně, Bukurešti a Miláně.

Od svého založení se společnost zaměřuje na poskytování služeb v oblasti obchodování s cennými papíry a investování, včetně poradenství v oblasti firemních financí. Za tuto dobu WOOD & Company získala významnou pozici ve středoevropském regionu, množství zkušeností a jméno, jenž je zárukou nadstandardních služeb. Vedle pražské burzy se WOOD & Company postupně stala členem několika zahraničních burz. Též poradenství v oblasti firemních financí provádí nejen z kanceláře v Praze, ale též v zahraničí. WOOD & Company poskytovala domácím i zahraničním klientům poradenské služby při významných privatizacích, největších fúzích a akvizicích (M&A transakcích) převážně ve střední Evropě, při celé řadě středně velkých transakcí či veřejných nabídkách cenných papírů.

V rámci správy aktiv nabízí WOOD & Company klientům vlastní investiční produkty a prokazatelně využívá zkušeností nabytých zejména ve středoevropském regionu a existujících obchodních vztahů. V oblasti podílových fondů nabídka zahrnuje jak fondy určené retailové klientele, tak fondy pro kvalifikované investory. Správu majetku na základě smluvního vztahu společnost nabízí jak institucím, tak fyzickým osobám.

více
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo